Gran Holding

Sprzedaż | Handel | Rozwój Biznesu

Dowiedz się więcej
O nas

O nas

Gran Holding konsekwentnie buduje wartość firmy/marki dzięki przemyślanej koncepcji biznesowej, efektywnemu doborowi narzędzi, prowadzonej ewaluacji działań oraz skutecznemu zarządzaniu projektami. Wysoka pozycja rynkowa Holdingu jest wynikiem strategicznego partnerstwa, wytyczania nowych standardów jakości pracy oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników finansowych.

Dowiedz się więcej

Portfolio

U podstaw działalności Gran Holding leży współpraca handlowa. Oferujemy naszym Klientom i Partnerom handlowym możliwość nawiązywania i rozbudowywania długotrwałych relacji handlowych poprzez międzynarodową sieć sprzedaży, liczne magazyny i rozbudowaną sieć logistyczną oraz informację handlową.

Dowiedz się więcej
Portfolio

Życie z ideą Smart Life