Wojciech Szubert o Business Intelligence (BI).

Share

Termin Business Intelligence posiada wiele znaczeń i obejmuje niezwykle szerokie spektrum nowoczesnych zagadnień. Łączy w sobie: praktyki, metodyki, narzędzia oraz technologie informatyczne związane z analizą danych. Najczęściej kojarzony jest z tzw. Hurtowniami Danych (Data Warehouse) oraz systemami analityczno-raportującymi, jednak to tylko wycinek faktycznej struktury BI.

W kontekście BI używa się wielu różnych terminów: inteligencja biznesowa, wywiad gospodarczy lub analityka biznesowa. Jedna z definicji przedstawia BI, jako zbiór praktyk, metodyk, narzędzi i technologii informatycznych, służących zbieraniu i integrowaniu danych w celu dostarczania informacji i wiedzy właściwym osobom, we właściwym miejscu oraz we właściwym czasie.

Business Intelligence może być również postrzegane jako przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę w celu optymalizacji działania procesów biznesowych i całej organizacji. Należy pamiętać, że powszechnie powtarzane stwierdzenie, iż BI to tylko narzędzia informatyczne jest błędem.

Business Intelligence to w ogromnej części kultura organizacyjna nastawiona na świadome podejmowanie decyzji opartych o zbiory faktów i informacji ustalonych na podstawie zebranych danych. Rozwiązania Business Intelligence (BI) pozwalają spojrzeć na przedsiębiorstwo z dowolnej perspektywy i wydobyć potrzebne w danej chwili informacje.

Co jest podstawą narzędzi BI? 

Głównym elementem rozwiązań BI są Hurtownie Danych (DW), czyli specjalnie przystosowane zewnętrzne bazy danych zorientowane na jak najwydajniejszą obsługę zaawansowanych zapytań analitycznych. Dane są przesyłane do Hurtowni ze zróżnicowanych systemów źródłowych (jak ERP czy CRM) za pomocą procesów ETL (Extract, Transform, Load), które oczyszczają i integrują dane w jeden spójny „model wielowymiarowy” (OLAP, MOLAP, ROLAP), zawierający dane o wysokiej jakości (Data Quality).

Z Hurtowni dane pobierane są z reguły do „silników”, których nadrzędnym zadaniem jest wydajne przetwarzanie wielowymiarowych zapytań analitycznych (OLAP, On-Line Analytical Processing). Pozwalają one na szybką analizę w wielu wymiarach i na różnych poziomach abstrakcji (np. tworzyć zestawienia roczne, kwartalne, miesięczne).

Korzyści wdrożenia BI w firmach

  • Zrozumienie i interpretacja badanych zjawisk.
  • Efektywniejsza praca analityczna.
  • Łatwiejsza wymiana danych między pracownikami/transfer wiedzy.
  • Optymalizacja działań.
  • Kontrola realizacji celów przedsiębiorstwa.
  • Ograniczenie kosztów wynikających z ewentualnie nieprawidłowo podjętych decyzji.

Środowiska analityczne klasy BI gromadzą i integrują dane z różnorodnych źródeł operacyjnych, przetwarzają je w model zrozumiały biznesowo i udostępniają go użytkownikom biznesowym w postaci przejrzystej, pewnej informacji. W efekcie przedsiębiorstwa działają efektywniej dzięki – między innymi –optymalnemu wykorzystaniu zasobów w połączeniu z transferem wiedzy.

Tags :
BI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *