Wojciech Szubert członkiem Społecznej Rady Programowej Wydziału Nauk Politycznych…

Share

Prezes Gran Holding – Wojciech Szubert został powołany przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na członka Społecznej Rady Programowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Społeczna Rada Programowa jest organem doradczym działającym  przy Dziekanie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zadaniem Rady jest ocena koncepcji i programów nauczania z pkt widzenia potrzeb rynku pracy. Absolwenci studiów wyższych borykają się ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, dlatego też Rada jako organ doradczy pomaga władzom Uczelni w realizacji programów studiów, aby odzwierciedlały one potrzeby potencjalnych pracodawców, poprzez uzupełnienia planu studiów o zajęcia umożliwiające poszerzenie szczególnie umiejętności praktycznych.

Dodatkowe zajęcia sprzyjają kształtowaniu w młodych ludziach potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji, bycia mobilnym oraz zdolnym do szybkiego przekwalifikowania czy dostosowania się do potrzeb potencjalnych pracodawców. Uzupełnianie planu studiów zwłaszcza o zajęcia, które pomogą rozszerzyć umiejętności praktyczne, a także dadzą możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia absolwentów WNPiD z pewnością ułatwią studentom start na rynku pracy i zalążek do ICH kariery zawodowej. To zaszczyt, że mogę w tym uczestniczyć” – powiedział Wojciech Szubert przy odebraniu powołania.

W Radzie zasiadają przedstawiciele biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, mi.in.Prof. dr hab. Jerzy Babiak, Jerzy Bartnik, Dr Tomasz Brańka, Andrzej Grzyb, Jarosław Hasiński, Wojciech Jankowiak, Insp. Krzysztof Jarosz, Prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, Dr Andrzej Malinowski, Paweł Pyzik, Dr hab. Adam Szymaniak, Dr Krzysztof Urbaniak.

Tags :
GranHolding,UAM,Wojciech Szubert,Współpraca naukowa