8 pytań o Bitcoina do Wojciecha Szuberta.

Share

Bitcoin to waluta wirtualna (kryptowaluta) stworzona w 2008 roku prawdopodobnie przez osobę lub grupę osób podpisujących się pseudonimem Satoshi Nakamoto. „Waluta” ta nie należy do żadnego państwa – nie jest emitowana przez żaden bank centralny i żadna instytucja finansowa nie sprawuje nad nim kontroli, co sprawia, że jest określana przez internautów jako waluta wolnego świata. Na pytanie o kryptowalutę poprosiliśmy, aby odpowiedział Wojciech Szubert biznesmen, kreator innowacyjnych rozwiązań. 

wojciech szubert
  1. Czym w ogóle jest Bitcoin? 

Wojciech Szubert: The Wall Street Journal pisze, że Bitcoin: „Jest radykalnie nowym, zdecentralizowanym systemem zarządzania, sposobem wymiany bogactwa w społeczeństwie.”

  1. Na czym polega/miał polegać system płatności oparty na Bitcoinach? 

Wojciech Szubert: System płatności oparty na Bitcoinach miał funkcjonować na dowodach kryptografii zamiast na zaufaniu (między osobami/instytucjami) poprzez umożliwienie dowolnym dwóm podmiotom, wyrażającym taką chęć, realizację transakcji bezpośrednio pomiędzy sobą (peer-to-peer) bez potrzeby uczestnictwa jakiegokolwiek dodatkowego podmiotu.

  1. Czym jest Bitcoin?

Wojciech Szubert: Najprościej można powiedzieć, że jest to plik zakodowany w smartfonie lub na twardym dysku komputera, będący odpowiednikiem banknotu. Tak jak banknot ma liczne zabezpieczenia w formie znaków wodnych, nitek zabezpieczających, tak Bitcoin jest zabezpieczony kryptograficznie przed skopiowaniem lub fałszerstwem.

  1. Jak ustalono wartość Bitcoina?

Wojciech Szubert: Przez pierwszych dziesięć od powstania Bitcoin nie miał żadnej wartości. Ta została ustalona 05.10.2009 na podstawie kosztu wydobycia 1$ = 1309 BTC przy założeniu, że koszt 1kW to około 0.11$ a przeciętny domowy komputer pod pełnym obciążeniem procesora pobiera około 100W (2.4kW/dobę).

  1. Dlaczego Bitcoin jest podatny na inflację? 

Wojciech Szubert: Bitcoin nie jest podatny na inflację, ponieważ zaimplementowany w nim algorytm powoduje, że nie można go „emitować” w nieskończoność.

  1. Jaka jest ostateczna ilość Bitcoinów? 

Wojciech Szubert: Maksymalna ilość „monet”, która zostanie wygenerowana to 21 milionów.

  1. Czy Bitcoin spełnił swoje pierwotne założenia?

Wojciech Szubert: Bitcoin nie do końca spełnił pierwotne założenia, głównie przez czynnik ludzki i fakt, że stał się pseudo-walutą/pieniądzem tezauryzacyjnym, służącym jako przechowalnia wartości i inwestycja, przedmiot spekulacji. Warto dodać, że Bitcoin był/jest programowalny, tzn. mógł/może mieć inną reprezentację niż „pieniężną”.

  1. Jakie są ryzyka związane z użytkowaniem Bitcoinów? 

Wojciech Szubert: Bitcoin nie jest w pełni bezpieczny jako „waluta”. Można zostać okradzionym w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę „walut” wirtualnych lub infrastrukturę technologię użytkownika; Można utracić zainwestowane środki, ponieważ nie są one gwarantowane jako „waluta” przez żaden Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Można zostać oszukanym, ponieważ niektóre formy inwestowania poprzez Bitcoiny mogą być piramidami finansowymi; Można ryzykować zainwestowane środki finansowe, gdyż ceny „walut” wirtualnych są zmienne/niepewne; Wymiana „walut” wirtualnych pomiędzy zainteresowanymi stronami może być wykorzystana do działań niezgodnych z prawem, np. prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania branży narkotykowej czy prostytucji itd.

Tags :
Kryptowaluty