Polska i Iran. Biznes bez wartości jest niczym.

Share

ROZMOWA Z WOJCIECHEM SZUBERTEM, PRZEDSTAWICIELEM GENERALNYM GRANHOLDING POLSKA

Zacznijmy prozaicznie… czym dla Pana w ogóle jest biznes?

Biznes jest dla mnie sposobem na dawanie wartości innym. Nigdy nie traktowałem swojej działalności jako cel sam w sobie – zawsze było coś „ponad”.

Wiele mówi się o wspieranej przez Pana inicjatywie: „Iran. Śladami Polskich Uchodźców”. Dlaczego ten temat jest Panu bliski? 

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” ma dla mnie ogromne znaczenie. Dziś rzadko mówi się o fakcie, że od 1942 roku przerzucono drogą morską z terenów Rosji do Iranu ponad 115 tys. Polaków. Mniej więcej 20 tysięcy z tej liczby stanowiły dzieci. Większość z nich rozmieszczono w obozach dla uchodźców, m.in. w Teheranie, Ahwazie i Meszhedzie, gdzie organizowano liczne placówki opiekuńcze, edukacyjne i kulturalne. Nikt nie zabraniał tam kultywowania wiary, obchodzenia świąt chrześcijańskich, czy wyrzeczenia się własnej tradycji. Czuję wobec tej (raczej) mało znanej historii wdzięczność i cieszę się, że mogę się Persom odwdzięczyć, rozwijając ich gospodarkę, dając im pracę, godnie płacąc, działając na ich rzecz, lobbując za jeszcze większym zaangażowaniem we współpracę międzynarodową.

wojciech-szubert-gran-holding

Jakie szanse widzi Pan we współpracy z Iranem?

Sytuacja gospodarcza Iranu jest dobra, a można oczekiwać że będzie jeszcze lepsza. Wzrost gospodarczy w 2016 roku wyniósł tam blisko 4,5%. Pozytywne są również prognozy makroekonomiczne formułowane przez ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego na przyszłość. W latach 2018 i 2019 ma to być odpowiednio 4,1% i 4,2% – to wielkości bardzo optymistyczne.

Co stanowi domenę gospodarki Iranu?

Irańska gospodarka ma doskonale rozwinięty sektor węglowodorów oraz dobrze zorganizowany sektor usług. Persowie dysponują drugimi co do wielkości na świecie złożami gazu ziemnego oraz czwartymi co do wielkości złożami ropy naftowej – to ogromny potencjał, który warto wykorzystywać. Innymi kluczowymi gałęziami przemysłu są także przemysł tekstylny i chemiczny,

wojciech-szubert-gran-holding

Jak wygląda wymiana handlowa z Iranem? 

Rok 2016 przyniósł znaczące ożywienie w relacjach handlowych, co przełożyło się na blisko 3-krotny wzrost obrotów. Najwięcej wyeksportowano z Polski nośników półprzewodowych – konkretnie „kart inteligentnych”, a następnie syropy cukrowe, produkty przemysłu meblarskiego, kombajny zbożowe, tytoń, leki oraz produkty przemysłu stoczniowego.

Jak będzie wyglądała współpraca inwestycyjno-kapitałowa z Iranem? 

Widzę bardzo duży potencjał w relacjach z Iranem. Do najważniejszych zaliczyłbym współpracę w zakresie: sektora wydobywczego i eksploatacji złóż, projektów edukacyjno-badawczo-rozwojowych (R&B) oraz transferu technologii. Branżą o szczególnie dużym potencjale wzrostu wymiany handlowej jest także sektor rolno-spożywczy oraz rynek dostaw maszyn i technologii do produkcji i przetwórstwa rolnego. Dodatkowo liczyłbym na możliwość większej współpracy w branży energetycznej oraz chemii budowlanej.

wojciech-szubert-gran-holding

Czego można się spodziewać po GRANHOLDING na ternie Iranu? 

Zdecydowanie jeszcze mocniejszej współpracy przy realizacji dotychczasowych projektów. Mamy również w planach kolejne inwestycje. Wkrótce z pewnością będę mógł o nich powiedzieć więcej…

Tags :
GranHolding,UAM