Chile – dobry kierunek dla polskiego biznesu – analiza…

Share

Biznes na kontynencie iberoamerykańskim wcale nie jest trudny. Chile nazywane „Niemcami Ameryki Południowej” są doskonałym miejscem do prowadzenia działań handlowych dzięki przejrzystości przepisów, stabilności rynku oraz licznym umowom handlowym, które gwarantują ponad 96% towarów zerową stawkę celną.

W strukturze eksportu do Chile największymi grupami towarowymi były: urządzenia mechaniczne, maszyny elektryczne oraz ich części, a także produkty przemysłu chemicznego oraz tworzywa sztuczne
i artykuły z nich produkowane. Wartość towarów sprzedanych do Chile wyniosła w 2016 roku 354,5 mln PLN. W strukturze importu dominują produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także metale nieszlachetne i artykuły z nich przygotowywane. Wartość towarów sprowadzonych do Polski wyniosła w 2016 roku 593,4 mln PLN.

Z punktu widzenia rozwoju relacji handlowych warto zwrócić uwagę na sposób prowadzenia interesów przez Chilijczyków, którzy preferują aktywną politykę bilateralną, regionalne oraz multiregionalne umowy handlowe, co docelowo ma wyraźne odzwierciedlenie w rosnącej wymianie handlowej tego kraju.

Dlaczego Chile?

Mocne strony rynku chilijskiego to:

 • wysoka siła nabywcza społeczeństwa,
 • stabilna sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna (na tle całego regionu),
 • wysoki wskaźnik wolności gospodarczej,
 • stabilna gospodarka,
 • przejrzysty system prawny,
 • brak istotnych barier w handlu,
 • chłonny rynek.

Słabe strony rynku chilijskiego (z punktu widzenia polskiej gospodarki) to:

 • znaczna odległość,
 • słaba rozpoznawalność polskich producentów i produktów,
 • znaczne tutejsze nierówności społeczne.

Dla kogo Chile?

Polskie firmy z innowacyjnym zapleczem technologicznym mają szansę zaistnieć na chilijskim rynku
w długofalowej perspektywie. W relacjach handlowych z Chile swoją szansę w najbliższym czasie powinny znaleźć firmy reprezentujące:

 • branżę lotniczą,
 • przemysł zbrojeniowy,
 • gospodarką morską (w tym związane z obsługą portów czy rybołówstwo),
 • sektor niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii,
 • branżę wydobywczą.

Dobre perspektywy na przyszłość dostrzega się dla chilijskich inwestycji. Tamtejsi przedsiębiorcy mogą liczyć na aktywne wsparcie i promocje dla swoich działań dzięki organizacji CIEChile, która funkcjonuje
w wielu krajach na świecie poprzez sieć biur PROChile – wyspecjalizowanych agencji wspierających chilijski eksport.

Tags :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *