Idea Smart Life

Smart Life

Smart Life

Dzięki idei SMART LIFE,

konsekwentnie realizowanej przez Gran Holding – partnerzy handlowi zwracają uwagę na to, aby dzięki ich działaniom ludzie cieszyli się zdrowszym życiem, bardziej ekologicznym środowiskiem i korzystniejszymi warunkami pracy.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym opracowanym i propagowanym przez Gran Holding, społeczne doświadczenie rzeczywistości staje się wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej oszczędne. Na takim SMART fundamencie swoją przyszłość budują kolejne społeczności: biznesowe i prywatne – Gran Holding wspiera ich rozwój.

Innovative thinking

Nowatorska idea SMART LIFE, ukierunkowana jest na propagowanie myślenia, odczuwania i działania w sposób bardziej świadomy, ekologiczny i efektywny.
Współcześnie to INNOWACJE wyznaczają kierunki działania. W praktyce, by osiągać spełnienie na gruncie indywidualnym i zawodowym konieczna jest integracja nowoczesnych rozwiązań technologicznych z najważniejszymi wartościami podzielanymi w społeczeństwie.

Gran Holding wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarządzania energią. Bliskie są nam idee: Internet of Things , Smart Grid, Smart Metering, Internet Ludzi, Internet Usług czy Internet Danych.

Innovative thinking
Integracja

Integracja

Chętnie podejmujemy wysiłki na rzecz integracji wielu podmiotów (władz administracyjnych, przedsiębiorców, jak również zwykłych ludzi, którzy mają fantastyczne pomysły), które mogą dołożyć starań, by wszystkim żyło się po prostu lepiej… Warto podkreślić, że każda ze Stron, która podejmuje się działań SMART, jest z założenia zwycięzcą.

Zyskują samorządy, które mogą pochwalić się pionierskimi rozwiązaniami, które stają się atrakcyjne dla nowych inwestorów. Rozwijają się podmioty gospodarcze – w szczególności start-upy – które mogą rozwijać swoje projekty i wzmacniać swój biznes.