Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Jakie dane przetwarzamy?
• Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?
• Administratorami Twoich danych jest Fundacja Gran Holding z siedzibą w Luboniu (
ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń)  oraz nasi Zaufani partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy te dane:
• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu marketingu bezpośredniego,
• W celu postępowania rekrutacyjnego
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem

Q: Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
A: Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów

Q: Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
A: Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Q: Komu możemy przekazać dane?
A: Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,
 np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium EOG.

Q: Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
A: Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ