Misja, Wizja i Filozofia Gran Holding

W ciągu 6 lat naszej działaności zrealizowaliśmy 6 projektów i zainwestowaliśmy 10 milionów złotych

Misja Gran Holding

Misja Gran Holding

Misją Gran Holding jest inicjowanie i realizowanie transakcji sprzedaży na rynkach o największym potencjale wzrostu – w szczególności w obszarze firm/ produktów/ rozwiązań charakterystycznych dla nowych technologii i szeroko rozumianej innowacji. Holding koncentruje się na projektach, do których wnosi wartość dodaną: kapitał, know-how i znajomość lokalnych rynków. Dzięki nim tworzymy lepszy świat – bardziej SMART

Wizja Gran Holding

Gran Holding konsekwentnie buduje wartość firmy/marki dzięki przemyślanej koncepcji biznesowej, efektywnemu doborowi narzędzi, prowadzonej ewaluacji działań oraz skutecznemu zarządzaniu projektami. Wysoka pozycja rynkowa Holdingu jest wynikiem strategicznego partnerstwa, wytyczania nowych standardów jakości pracy oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników finansowych.

Wizja Gran Holding
Współpraca handlowa

Współpraca handlowa

U podstaw działalności Gran Holding leży współpraca handlowa. Oferujemy naszym Klientom i Partnerom handlowym możliwość nawiązywania i rozbudowywania długotrwałych relacji handlowych poprzez międzynarodową sieć sprzedaży, liczne magazyny i rozbudowaną sieć logistyczną oraz informację handlową.

Na bazie planów wzrostu i globalnej strategii handlowej wzmacniamy naszą pozycję na rynku europejskim i konsekwentnie wchodzimy na kolejne rynki międzynarodowe. Silną obecność na wielu z nich umożliwiają nam bezpośrednie powiązania handlowe, które warunkują szerokie spektrum rozwoju.

Innowacje

Nieustannie dokładamy starań , aby innowacyjne produkty, sposób postępowania oraz rozwiązania systemowe stały się źródłem naszego stabilnego wzrostu. Dbamy o to, aby wszystkie nasze strategie sprzedażowe i zakupowe wykorzystywały kolejne szanse otwierające się na rynku dla globalnych przedsiębiorstw, w dzisiejszej dobie liberalizacji handlu międzynarodowego, zarówno w dziedzinie dóbr, jak i usług.

Innowacje
Stabilny wzrost

Stabilny wzrost

Korzystamy z faktu, że sieć handlowa Europy Wschodniej i Środkowej wytworzyła bezpośrednie powiązania z międzynarodowymi rynkami produkcji, zbytu i zatrudnienia. Dbamy o sprawne budowanie łańcucha wartości poprzez międzynarodowe powiązania w zakresie optymalizacji połączeń handlowych. Stawiamy na profesjonalny cross-selling, przejęcia, nowe podmioty oraz inicjowanie globalnych strategii.