Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Fundacja Gran Holding z siedzibą w Luboniu (ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń), w celu skontaktowania się ze mną (mailowo/telefonocznie/listownie). Podanie powyższych danych jest dobrowolnie. Odbiorcami moich danych mogą być zaufane podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat jednak nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zostałem/am poinformowana o: prawie wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo obowiązek informacyjny znajduje się na stronie www.granholding.com


Gran Holding